Liitteet ja lähteet

Liite 1. Laskennallinen tilantarve eri pysäköintijärjestelyillä

Lähdeluettelo

Taulukko 13. Lähdeluettelo
ViiteOrganisaatiotNimiVuosi
ESPOO 2015Espoon kaupunki suunnittelukeskusPyöräpysäköinnin huomioiminen asemakaavoituksessa2015
HKL 2015Helsingin kaupungin liikennelaitosHKL:n liityntäpyöräpysäköinnin toteutusohje 2015 – asemilla ja pysäkeillä (luonnos)2015
HELSINKI/ESPOO/VANTAA 2015Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunkiToimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa (luonnos)2015
KSV 2015Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoAsuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeet (luonnos)2015
KSV 2016Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoToimisto- ja liikerakennusten pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeet (luonnos)2016
RT 2015Rakennustietosäätiö RTSPolkupyörien pysäköinti ja säilytys (RT 98-11207)2015
LIVI 2014ALiikennevirastoJalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu. Liikenneviraston ohjeita 11/20142014
LIVI 2014BLiikennevirastoLiikkumisen ohjaus kaupan alalla. Esiselvitys. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 16/2014.2014
PTK 2014Päivittäistavarakauppa ryPäivittäistavarakauppa 20142014
KSV 2013AHelsingin kaupunkisuunnitteluvirastoHelsingin pyöräpysäköinnin suunnitteluohje (luonnos)2013
KSV 2013BHelsingin kaupunkisuunnitteluvirastoPolkupyörien pysäköinnin kehittämisohjelma (luonnos)2013
HSL 2013Helsingin seudun liikenneHLJ 2015: Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012. HSL:n julkaisuja 27/2013.2013
UL 2013Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoPolkupyörien pysäköinnin kehittämisohjelma2013
RAKVV 2010Helsingin rakennusvalvontavirastoHelsingin kaupungin rakennusjärjestys2010
HSL 2010Helsingin seudun liikenneLiityntäpysäköinnin suunnitteluohje. HSL:n julkaisuja 11/2010.2010
DCF 2008The Danish Cyclist FederationBicycle Parking Manual2008
YM 2008YmpäristöministeriöLiikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa. Suomen ympäristö 27/20082008

Perustelut mitoitusluvuille

Taulukko 14. Perustelut mitoitusluvuille
ToimintoPerustelut / Lähteet
Kaikissa kohdissa käytetty myös asiantuntija-arvioita
ASUMINENLähtökohta: jokaiselle helsinkiläiselle tulee turvata pyöräpaikka Lähteet: RAKVV 2010, KSV 2013, KSV 2015a
PÄIVÄKODITLähtökohta: pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus 15%, huipputuntina 25% vrk:n kävijämäärästä, saattoliikenteen kesto n. 20 min
Lähteet: YM 2008, Livi 2014a, DCF 2008
KOULUT JA OPPILAITOKSETLähtökohta: peruskoululaisella mahdollisuus tulla pyörällä kouluun. Muissa oppilaitoksissa matkojen pituus ja muut kulkutavat vaikuttavat alentavasti pyöräpaikkatarpeeseen
KAUPATLähtökohta: pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus 15 % ja kerralla olevia asiakkaita 10 % vrk:n kävijämäärästä, tyhjiä paikkoja 10 % kysyntään nähden; erityyppisissä kaupoissa eri määrä asiakkaita/k-m2
Lähteet: YM 2008, PTK 2014, Helsinki/Espoo/Vantaa 2015
TYÖPAIKATLähtökohta: työntekijälle on tarjottava mahdollisuus tulla pyörällä töihin Lähteet: UL 2013, Helsinki/Espoo/Vantaa 2015
MUUT TOIMINNOTLähtökohta: pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus 15 % ja kerralla olevia asiakkaita 10 % vrk:n kävijämäärästä terveysalan toiminnoissa ja 15 % vapaa-ajan toiminnoissa; tyhjiä paikkoja 10 % kysyntään nähden
JOUKKOLIIKENNELähtökohta: matkaketjut on turvattava, ei monimutkaisia kaavoja; tyhjiä paikkoja 10 % kysyntään nähden
Lähteet: HKL 2015, HSL 2010