Yksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt liikennevalottomissa risteyksissä

Liikennevaloton tonttikadun risteys

Liikennevalottomat risteykset ovat yleensä pää- tai kokoojakadun ja tonttikadun risteyksiä. Tonttikatujen risteyksessä jalkakäytävä (ja usein pyörätie) rakennetaan korotettuna sivusuunnan yli. Kohdalle ei merkitä suojatietä. Sivusuunnan yli jatkettu rakenne rauhoittaa liikennettä ja parantaa turvallisuutta (Kuva 102). Se myös ohjaa liikennettä pysymään pää- ja kokoojakaduilla. Tonttikaduilla on tyypillisesti vähän liikennettä, ja niiden liikennettä pyritäänkin rauhoittamaan. Yli jatketun jalkakäytävän leveys on yleensä vähintään 5 metriä. Korotus muotoillaan siten, että minimoidaan jalankulkijan sivuttaissiirtymän tarve risteysalueella.

Suunnittelukuvassa pyörätie on rakennettu korotettuna sivusuunnan yli. Aiheesta tarkemmin tekstissä ennen kuvaa.
Kuva 102. Sivusuunnan yli jatkettu pyörätie ja jalkakäytävä.

Yksisuuntaiset pyörätiet voidaan laskea risteysalueella ajoradan tasoon, jos jalankulkijalla ei ole odotusaluetta ajoradan vieressä. Tasoerotellut pyörätiet pidetään yleensä omalla tasollaan, mutta voidaan laskea myös perustellusti ajoradan tasoon, jos pääsuunnan ylittävä jalankulku on vilkasta ja pääsuunnan ylittäminen epätodennäköistä ilman odotusta. Pyöräliikenteen ryhmittyminen sivusuunnalle (yleensä ajoradalle) suunnitellaan risteykseen sopivaksi (kuva 103).

Suunnittelukuva, jossa  yksisuuntainen pyörätie on laskettu risteysalueella ajoradan tasoon. Aiheesta tarkemmin tekstissä ennen kuvaa.
Kuva 103.

Suunnittelussa huolehditaan, että pyöräilijä pääsee kääntymään kaikkiin merkitseviin suuntiin. Vasemmalle voidaan kääntyä kahdessa vaiheessa tai ryhmittymällä lähelle kadun keskilinjaa. Jos vasemmalle kääntymistä on paljon, harkitaan ratkaisuja, joissa etenemisen odottaminen on miellyttävää ja turvallista. Pyöräkaista voi olla toimiva ratkaisu pääsuunnalla, mutta vasemmalle kääntyminen voi olla haasteellista (kuva 104).

Suunnittelukuvassa suojatien keskellä on liikenteenjakaja. Aiheesta tarkemmin tekstissä ennen kuvaa.
Kuva 104. Kun liikenne on riittävän rauhallista, pyöräkaistalta on mahdollista kääntyä pääsuunnan yli ryhmittymällä. Useassa tapauksessa pääsuunnan ylittää vain yksi suojatie. Pyöräilijälle voidaan kuitenkin luoda turvallinen tila liikenteenjakajan avulla.