Kaksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt liikennevaloristeyksissä

Kaksisuuntaiset pyörätiet pää- ja sivusuunnalla

Pääsuunnan pyörätien linjaus suunnitellaan suoraksi. Pyörätien jatke suunnitellaan yleensä viiden metrin etäisyydelle pääsuunnan reunakivilinjasta. Mahdolliset sivuttaissiirrot suunnitellaan linjaosuudelle. (Kuva 116.)

Pyöräteiden väliset risteykset suunnitellaan siten, että risteyksessä on riittävä tila pyöräliikenteen odotusalueille. Pää- ja sivusuunnan ryhmitystilojen väliin tulee voida sijoittaa noin 3 m kaarevaa reunatukea, jotta kääntyvät autot ohjautuvat turvallisesti pitkin ajorataa eikä pyöräilijällä ole vaikeuksia hahmottaa turvallista odotustilaa.

Suunnittelukuva risteysalueesta, joka kuvaa pääsuunnan pyörätietä, joka on pidetty suorana. Aiheesta tarkemmin tekstissä ennen kuvaa.
Kuva 116. Pääsuunnan pyörätie pidetään risteysalueella ja sen läheisyydessä suorana. Suositeltu ajoradan ja pyörätien välinen etäisyys on 5 m.

Tarvittaessa sivusuunnan pyörätie taivutetaan poispäin sivusuunnan ajoradasta, jotta voidaan rakentaa riittävät odotusalueet kaikille suunnille ja saadaan rakennettua ajoradan ylityspaikat viiden metrin päähän ajoradan reunasta (kuva 117). Kulmasaarekkeessa tulisi olla ajoradan reunalla n. 3 m kaarevaa reunatukea, jotta moottoriajoneuvoliikenne ei oikaise pyöräliikenteen odotusalueiden ylitse. Pyöräteiden risteyskohta suunnitellaan selkeästi erilleen ajoradasta, jotta auton kuljettaja ymmärtäisi, mihin suuntaan pyöräilijä on jatkamassa.

Suunnittelukuva risteysalueesta, johon on merkitty mm. ajoradan ylityspaikat viiden metrin päähän ajoradan reunasta. Aiheesta tarkemmin tekstissä ennen kuvaa.
Kuva 117. Sivusuunnan pyörätie on taivutettu poispäin ajoradasta turvallisuuden vuoksi. Pääsuunnan suoruutta priorisoidaan.

T-risteysten erityiskysymykset liikennevaloristeyksissä

T-risteyksessä pääsuunnan sivuhaarattomalla puolella liikennevalo-ohjaus yleensä ohitetaan (kuva 118). Liikennevalottoman pyörätien ja valo-ohjatun ajoradan välissä olevan jalankulkijan odotustilan tulee olla 2,5 m leveä, jotta osapuolet ymmärtävät suojatien valo-ohjatun ja liikennevalottoman osuuden eron. Be-polite-liikennevalon käyttämistä harkitaan, jos esimerkiksi riittävän jalankulkijan odotustilan muodostaminen on vaikeaa.

Suunnittelukuva risteysalueesta, jossa näkyy miten liikennevalo-ohjaus ohitetaan. Aiheesta tarkemmin tekstissä ennen kuvaa.
Kuva 118 T-risteyksen liittymättömällä reunalla liikennevalo-ohjaus yleensä ohitetaan. Risteysalueelle varataan riittävät odotusalueet jalankulkijoille ja pyöräliikenteelle.