Yleistä tiemerkinnöistä ja liikennemerkeistä

Pyöräliikenteen järjestelyiden turvallisuus on pyöräily-ympäristön suunnittelussa tärkein edellytys. Turvallisuuden parantaminen rakenteellisia järjestelyjä korjaamalla on jatkuvaa kehitystyötä. Tiemerkinnöillä voidaan parantaa olemassa olevia pyöräliikenteen järjestelyjä ja liikenneympäristön selkeyttä kohtalaisilla kustannuksilla. Selkeästi merkitty liikenneympäristö on turvallinen ja miellyttävä kaikille kulkijoille.

Ohjeessa esitettävät tiemerkinnät on määritelty esimerkinomaisten liikennetilanteiden mukaisesti. Suunnittelussa on tärkeää havaita liikenneympäristön muut liikenneturvallisuustekijät. Esimerkiksi kaarteet, alamäet, epätasaisuus ym. vaikuttavat pyöräily-ympäristön laatuun ja edelleen pyöräilijän ajolinjoihin. Sateella tiemerkinnät voivat olla muuta pintaa liukkaampia, ja tiemerkintöjen sijoittamista pitäisikin pyrkiä välttämään esimerkiksi kaarteen kohdalle.

Ohjeen esimerkkikuvissa on pyritty esittämään liikennetilanteita monipuolisesti. Esimerkiksi, vaikka pyöräkaistan tiemerkintänä käytetään yleensä katkoviivaa (pyöräkaista on useimmiten max. 1,75 m leveä), on ohjeessa esitetty ensisijaisesti liikennetilanteita, joista käy ilmi jatkuvan viivan ja katkoviivan käyttöön liittyviä suunnittelukysymyksiä. Tiemerkintäohjeen kuvissa keskitytään tiemerkintöihin, minkä takia esimerkkikuvissa ei ole kuvattu reunakivilinjojen pyöristyksiä tai pyöräteiden detaljiratkaisuja pyöräliikenteen suunnitteluohjeen muiden osioiden tarkkuudella. Tiemerkintäohjetta tulee siis käyttää vain tiemerkintöjen suunnittelun lähtötietona.

Liikennemerkeillä on keskeinen merkitys turvallisen ja selkeän liikenneympäristön rakentamisessa. Ohjeessa esitetään periaatteet pyöräliikenteen kannalta oleellisten liikennemerkkien käytöstä. Kattavammat ohjeet pyöräliikenteen väylillä käytettävien liikennemerkkien käytöstä löytyvät liikenne- ja katusuunnittelupalvelun yleisistä ohjekorteista.