Tonttiliittymät

Määritelmä

Tonttiliittymät jaetaan tässä ohjeessa normaaleihin ja laajoihin tonttiliittymiin. Normaaleja tonttiliittymiä ovat korkeintaan 15 m leveät ja laajoja yli 15 m leveät tonttiliittymät.

Pyöräkaista

Pyöräkaista jatketaan tonttiliittymän kohdalla katkeamattomana. Niiltä osin kuin tonttiliittymän ajoneuvoilla on tarvetta ylittää pyöräkaista, käytetään aina pyöräkaistan tiemerkintänä 1/1-20 -viivatyyppiä. Tonttiliittymän kohdan turvallisuutta parannetaan merkitsemällä pyörätunnus ja nuolikuvio tonttiliittymän kohdalle. Laajan tonttiliittymän yhteydessä toistetaan pyörätunnus 10 m välein. (Kuva 46)

Kuva 46 Pyörätunnukset pyöräkaistalla normaalin ja laajan tonttiliittymän kohdalla

Eroteltu pyörätie ja jalkakäytävä

Jalankulun ja pyöräliikenteen erotteleva tiemerkintä ja pyörätien keskiviiva jatketaan katkeamattomana tonttiliittyminen kohdalla. Kaksisuuntaisella pyörätiellä merkitään kaksoistunnus ja yksisuuntaisella pyörätiellä pyörätunnus ja ajokaistanuoli tonttiliittymän keskilinjalle. Laajassa tonttiliittymässä toistetaan tunnukset 10 m välein, huomioiden kuitenkin niiden tarkoituksenmukaisen paikan pyörätietä ylittävän ajoneuvon kuljettajan näköpiirissä. (Kuva 47)

Kuva 47 Pyörätunnukset kaksisuuntaisella pyörätiellä normaalin ja laajan tonttiliittymän kohdalla

Tonttiliittymän kohta erotuskaistalla (liikennemerkkitila, puukaista tms.) tulisi aina erotella pyörätiestä rakenteellisesti toisella materiaalilla. Mikäli erotuskaistaa ei ole osoitettu materiaalilla, merkitään pyörätien ajoradan puoleinen reuna tiemerkinnällä
(VA-10)

Konfliktialttiissa tonttiliittymissä, joissa on esimerkiksi vaikeat näkemäolosuhteet, voidaan käyttää punaista korostusväriä.

Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä

Yhdistetyillä pyöräteillä ja jalkakäytävillä rajataan tonttiliittymissä pyörätien molemmat reunat rakenteella tai jatkuvalla 10 cm leveällä valkoisella tiemerkinnällä (VA-10).