Yleistä saumakohdista

Koska pyöräliikenteen verkko rakentuu osuuksittain ja ajallisesti pitkällä aikavälillä, muodostuu uusien ja vanhojen järjestelyiden välille saumakohtia. Saumakohdalla tarkoitetaan kahden erilaisen liikennejärjestelyn muutoskohtaa.

Pyöräliikenteen järjestelyn muutoskohdassa väylän suuntaisuus pysyy samana, mutta järjestely muuttuu. Esimerkiksi yksisuuntainen pyörätie muuttuu pyöräkaistaksi. Pyöräliikenteen järjestelyn suuntaisuuden saumakohdassa yhdistyvät yleensä yksi- ja kaksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt. Suuntaisuuden saumakohtia tulisi pyöräliikenteen valmiissa verkossa olla mahdollisimman vähän, jotta pyöräliikenteen verkko on jatkuva ja yhdenmukainen.

Liikenneympäristön selkeyden kannalta saumakohtien suunnittelu on tärkeää. Käyttäjän tulisi voida ymmärtää infrastruktuurista, miten järjestelyiden saumakohdassa kuuluu toimia. Saumakohdan rakenteellinen ohjaavuus on keskeistä. Rakenteellisilla järjestelyillä voidaan (risteyksen läheisyydessä) esimerkiksi visuaalisesti osoittaa yksisuuntainen järjestely kapeammaksi kuin kaksisuuntainen pyörätie. Lisäksi suuntaisuuden muutos kohta merkitään huolellisesti tiemerkinnöin ja liikennemerkein.