Sivuston käyttäjälle

Yleistä pyöräliikenteen suunnitteluohjeesta

Tältä sivustolta löydät Helsingin kaupungin pyöräliikenteen suunnitteluohjeen. Sivusto on tehty kaupunki- ja liikennesuunnittelun ammattilaisten avuksi suunnittelutyöhön. Kaupunkilaiselle tietoa pyöräliikenteen reiteistä ja -palveluista löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta osoitteesta hel.fi/pyoraily

Tämän ohjeen tarkoitus on tuoda liikennesuunnitteluun etenkin pyöräliikenteen kannalta tärkeitä näkökulmia. Ohjeella pyritään edistämään nykyistä turvallisemman ja houkuttelevamman pyöräily-ympäristön suunnittelua. Kun seurataan ohjeen näkökulmia verkkosuunnittelutasolta risteysdetaljeihin, voidaan kaupungista tehdä aikaisempaa miellyttävämpi paikka kulkea jalan ja pyörällä ja saavuttaa kaupungin asettamat liikennejärjestelmätason tavoitteet. Tilatehokkaana kulkumuotona pyöräliikenne mahdollistaa kestävän liikennejärjestelmän kehittämisen kasvavassa kaupungissa.

Ohjeen tarkoituksena ei ole erikseen priorisoida pyöräliikennettä vaan tarjota työkalut pyöräliikenteen tasavertaiselle integroinnille osaksi liikennejärjestelmän kokonaisuutta. Kokonaisuuden huomiointi tarkoittaa suunnittelua kaikille kulkumuodoille, ja jossa kulkumuotojen ominaispiirteet on otettu huomioon.

Käytännön suunnittelutyössä joudutaan sovittamaan yhteen kaikkien osapuolien tarpeita, ja ohjeen sisältöä saattaa olla tarpeen soveltaa. Ohjeen kuvat ovat esimerkkejä, eikä niitä sellaisenaan ole tarkoitettu kopioitaviksi liikennesuunnitelmiin. Esimerkiksi risteysosion esimerkkikuvissa on esitetty liikennevalopylväitä. Ohjeen tarkoitus ei ole olla liikennevalojen suunnitteluohje, mutta eräiden pääopastimien merkitseminen nostaa esiin tiettyjä suunnittelukysymyksiä, jotka on hyvä ratkaista jo suunnittelun alkuvaiheessa. Ohjeen kuvissa on varattu tila mahdollisille pääopastimille tai painonapeille. Opastimen osoittaminen kuvassa ei tarkoita, että opastin tarvittaisiin aina kyseisessä kohdassa.

Tämä ohje vastaa ennen kaikkea katuympäristön suunnitteluun. Maantiemäinen liikenneympäristö suunnitellaan erilaisista lähtökohdista kuin katuympäristö.

Suunnitteluohjeen muut tiedot

Tutustu pyöräliikenteen suunnitelmiin ja muuhun aineistoon

Olemme keränneet linkkejä hyödyllisiin aineistoihin, kuten Helsingin kaupungin pyöräliikenteen strategioihin ja suunnitelmiin. Sivulta löydät myös tietoa tutkimuksista ja suunnittelun työkaluista sekä viestinnästä.